Baliemedewerker Wooncorporatie (junior woonconsulent)

Organisatie
Stichting UWOON
Status
Ingevuld
Uren per week
12 - 36
Uren per dag
8
Werkervaring
1-2 jaar
Standplaats
Harderwijk, Elburg, Ermelo
Functieschaal
E
Werk- en denkniveau
MBO
Start opdracht
30-11-2020
Eind opdracht
31-03-2022
Optie tot verlengen
Ja

Bedrijfsinformatie

‘Zorgen voor goede en betaalbare huizen, met oog op de toekomst. Het doel hierbij is duidelijk: huurders centraal zetten en prettig laten wonen. ’

Werken bij UWOON

UWOON is een woningcorporatie die betaalbare en duurzame huizen voor mensen met een relatief laag inkomen realiseert. Het bedrijf creëert plekken waar huurders met plezier wonen en zich veilig en thuis voelen. Dit doet UWOON niet alleen: ze werken samen met huurders, gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders, aannemers en bouwers. Bij UWOON staat de huurder centraal. De sociale huurwoningen die worden gebouwd, verhuurd en beheerd, bevinden zich in de gemeenten Ermelo, Elburg, Harderwijk en Oldebroek

Ontwikkelen binnen het bedrijf

Bij UWOON ligt het groeipad van de werknemers niet vast. Vanuit de organisatie krijgt iedereen hierdoor een persoonlijk ontwikkelbudget, om te blijven groeien.

Wat is onze grootste uitdaging?

UWOON houdt zich bezig met belangrijke vraagstukken over de betaalbaarheid, veiligheid en beschikbaarheid van onze woningen, zoals: hoe kunnen we er voor zorgen dat onze huurders plezierig wonen in een wijk waar ze zich veilig en thuis voelen? Hoe houden we onze woningen betaalbaar en hoe bouwen we genoeg bij om aan de vraag te voldoen? De komende jaren zullen we keuzes moeten maken over welke ambities en wensen we kunnen verwezenlijken, terwijl we de huurder centraal zetten. Daarnaast willen we met iedere woning een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsvraagstukken.

Locatie: Harderwijk

Aantal collega’s: 100

Gemiddelde leeftijd: 51 jaar

Man/Vrouw: 51% / 49&

Werken: Hybride


Functie eisen

Functie eisen

De functie vraagt VMBO, maar kandidaten met een Hbo -niveau zijn van harte welkom. Zelfstandig zijn , zelfregelend, proactief, mee kunnen denken in procesverbetering is allemaal een pré, aanvullend op de basiseisen van de functie. 

Daarnaast moeten op de volgende velden ontwikkelingen worden bijhouden

  • Kennis van de interne organisatie voor adequate verwijzing.
  • Kennis over regels/ voorschriften voor woonruimteverdeling.
  • Enige kennis over techniek (voor het kunnen duiden van reparatieverzoeken).
  • Kennis van bedrijfs- en kantoorapplicaties voor doelmatig en efficiënt gebruik daarvan. UWOON gebruikt VIEWPPOINT als basissysteem. 

 Competentieprofiel Baliemedewerker (Junior Woonconsulent)

Communiceren (mondeling en schriftelijk):
Je bent in staat om te communiceren op een manier die door anderen begrepen wordt. Je vermijdt daarbij jargon en technische terminologie. Je bent in staat om door goed te luisteren en door te vragen, precies te weten wat de behoefte is van de klant. Schriftelijke communicatie is in correct Nederlands opgesteld.

Klantgerichtheid:
Je weet wie je klanten zijn en je hebt inzicht in hun belangen. Je hebt respect voor de klant en denkt niet ‘voor’ hem maar ‘met’ hem. Je bent dienstverlenend ingesteld en kunt omgaan met de balans tussen de belangen van UWOON en de persoonlijke belangen van de klant. Je kunt begrip opbrengen voor persoonlijke situaties zonder je zakelijke gevoel uit het oog te verliezen.

Samenwerken en overleggen:
Je raadpleegt en betrekt ‘belanghebbenden’ bij het nemen van beslissingen en/of het uitvoeren van jouw taken. Je overlegt tijdig en regelmatig met anderen en informeert hen voldoende. Je hebt oog voor de ruimte en belangen van anderen en streeft naar haalbare afspraken. Je stelt je in de samenwerking openhartig en oprecht op. Je bevordert de samenwerking en de teamgeest in een groep en past je waar nodig aan de groep aan. Je geeft en vraagt feedback.

Assertiviteit:
Soms moet je weerstand kunnen bieden aan druk. Je klanten willen bijvoorbeeld onterecht een voorkeursbehandeling. Je kunt duidelijke grenzen stellen en op een niet kwetsende, tactvolle manier opkomen voor je eigen mening, behoeften of belangen van jou of UWOON.

Conflicthantering-Omgaan met agressie:
Soms lopen de emoties hoog op. In situaties met een grote emotionele lading kun jij die op een tactvolle manier benaderen en zorgen voor de-escalatie.

Helaas komt het ook voor dat klanten zich agressief gedragen en je zelfs bedreigen. Jij weet te handelen volgens het protocol dat UWOON hiervoor heeft opgesteld. De agressieve mensen op directe wijze aanspreken en hen bewust maken van hun agressieve gedrag en de effecten die dit gedrag heeft.

Accuratesse:
Je levert werk waarin geen fouten voorkomen. Ook als het gedetailleerd werk betreft. Je werkt secuur en reageert direct corrigerend als er wat betreft de kwaliteit iets niet goed is gegaan. Een complexe taak maak je volledig af.

Integriteit, discretie, geheimhouding:
Je gaat om met vertrouwelijke gegevens. Je bent in staat om informatie over persoonsgegevens, vertrouwelijke informatie verkregen in gesprekken en overige vertrouwelijke informatie, geheim te houden, c.q. alleen te delen met functionarissen die daartoe bevoegd zijn.

Je handelen wordt altijd geleid vanuit de gestelde normen en waarden binnen de kaders van UWOON (integriteitscode) en geaccepteerde ethische noties voor jouw beroep.

Applicatievaardigheden: Met applicatiebeheer wordt bedoeld dat je je verdiept in de mogelijkheden van de applicaties die je gebruikt. Bijvoorbeeld Viewpoint. Je kunt de mogelijkheden van die applicaties gebruiken voor het verhogen van de efficiëntie van je eigen werkprocessen en/of overdracht van informatie. Je houdt je kennis van gebruikte applicaties bij en oefent regelmatig in het gebruik ervan, ook om mogelijk nieuwe toepassingen ervoor te vinden. Je kunt ook anderen wijzen op efficiënte gebruiksmogelijkheden van die applicaties.

 

Tarief

  • -

Vacature informatie

Datum publicatie
23-10-2020 17:21
Datum sluiting opdracht
06-11-2020 17:21
Datum sluiting vragen
04-11-2020 17:21
Datum beantwoording vragen
04-11-2020
Datum gesprekken
04-11-2020
Datum terugkoppeling
09-11-2020

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

Werk-denk-niveau:

De functie vraagt VMBO, maar kandidaten met een Hbo -niveau zijn van harte welkom. Zelfstandig zijn , zelfregelend, proactief, mee kunnen denken in procesverbetering is allemaal een pré, aanvullend op de basiseisen van de functie. 

  • Kennis over regels/ voorschriften voor woonruimteverdeling
  • Bij voorkeur Enige kennis over techniek (voor het kunnen duiden van reparatieverzoeken).
  • Kennis van bedrijfs- en kantoorapplicaties voor doelmatig en efficiënt gebruik daarvan. UWOON gebruikt VIEWPPOINT als basissysteem. 

Werkdagen

Donderdag, Vrijdag, In overleg

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld.

Voor meer informatie bezoek onze website www.uwoon.nl

Verklaring omtrent gedrag

Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Klik hier als u een vraag wilt stellen.

Fee Flexwerkportaal

Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Vraag en antwoord

In hoeverre is het mogelijk dat de junior woonconsulent meerdere taken oppakt op het gebied van verhuur dan nu wordt aangegeven? We hebben een kandidaat die we willen voorstellen en zijn ambitie is om uiteindelijk de verhuurkant op te gaan. In het huidige takenpakket zit een stuk verhuur in, maar wellicht kan het takenpakket worden uitgebreid als er ambitie vanuit de kandidaat is.
De functie moet uitgevoerd worden zoals beschreven.

Op de website staat vermeld dat het kantoor van UWOON alleen op afspraak geopend is. Is het in deze functie de bedoeling dat je altijd op kantoor werkt?
De functie is grotendeels baliewerk; zodra "vrije entree" voor bezoekers weer mogelijk is, moet voornamelijk op kantoor (balie) gewerkt worden.

Ik krijg van meerdere eventueel geschikte kandidaten de vraag waar de extra piekuren van afhankelijk zijn en of deze vaak voorkomen gedurende periode. Kunt u de verwachtingen delen over de extra uren naast de op en af 8 uur/16 uur per week?
Verwachting is dat meer gewerkt zal worden dan gemiddeld 12 upw. Duidelijk is dat we voorlopig nog onduidelijk moeten zijn over de verwachte meer uren. Kandidaten kunnen eventueel aangeven wat voor hen een gemiddelde minimale arbeidsduur moet zijn.

Is (deels) thuiswerken mogelijk? Hoeveel uren per week worden er op kantoor verwacht?
Zodra "vrije entree" voor bezoekers weer mogelijk is, is balie werk in de ochtenden nodig op onze drie locaties. In Harderwijk is de balie ook in de middag open. Gedurende baliewerk wordt ook administratief werk gedaan. Resterend administratie werk zou thuis gedaan kunnen worden. ,