Beleidsadviseur Volkshuisvesting

Organisatie
Stadlander
Status
Ingevuld
Uren per week
32 - 36
Uren per dag
8
Werkervaring
3-5 jaar
Reden inhuur
Wegens zwangerschap (binnen formatie)
Standplaats
Bergen op Zoom
Functieschaal
L
Werk- en denkniveau
Universiteit
Start opdracht
01-02-2024
Eind opdracht
31-07-2024
Optie tot verlengen
Nee

Bedrijfsinformatie

Een woningcorporatie met 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen. Een gebied dat te maken heeft met een bevolkings- en huishoudenskrimp. We willen dat onze huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. We zijn actief in de stad en in de dorpen. Onze huurders zijn ook Stadlanders. Samen maken we ons sterk voor ons gebied. Stadlander streeft naar continuïteit en legitimatie. We doen dit vooral door focus aan te brengen. Daarom hebben we met elkaar drie ondernemingswaarden benoemd, waaraan al onze acties en ambities een bijdrage moeten leveren: huurder centraal, verankering en duurzaam.

Projectomschrijving

Vanwege de vervanging van zwangerschapsverlof zijn we voor de duur van ongeveer een half jaar op zoek naar een Beleidsadviseur Volkshuisvesting (periode 1 februari 2024 – 1 augustus 2024).

Positionering

De Beleidsadviseur Volkshuisvesting valt rechtstreeks onder de directeur Klant & Gebied en werkt nauw samen met de Gebiedsmanagers.

Wat ga je doen?

Als Beleidsadviseur Volkshuisvesting verzamel en analyseer je gegevens en trends die relevant zijn voor jouw vakgebied. Je initieert en coördineert (markt)onderzoeken, analyseert de uitkomsten daarvan, vertaalt deze naar Stadlander en werkt strategisch volkshuisvestelijk beleid uit. Hierbij kun je denken aan huur- en woonlasten beleid, (meeschrijven aan) de wijken- en kernenvisies, specifiek beleid voor bepaalde doelgroepen enzovoort. Je neemt deel aan het ambtelijke overleg binnen de vijf gemeenten waarin we werkzaam zijn en bent verantwoordelijk voor de coördinatie en monitoring van de voortgang van de presatieafspraken. Je fungeert als schakel tussen binnen en buiten. Je weet dus wat er speelt in ons werkgebied bij huurders en partners, brengt partijen en mensen met elkaar in contact en verbindt belangen. Intern bent je hét centrale aanspreekpunt voor strategische vraagstukken op volkshuisvestelijk gebied.  

Functie eisen

Functie eisen

Jouw profiel

  • Academisch werk- en denkniveau
  • Actuele kennis van de woningmarkt, demografie en het sociaal-maatschappelijk gebied
  • In staat om ontwikkelingen te vertalen naar strategie en beleid voor de organisatie 

Vacature informatie

Datum publicatie
09-01-2024 11:00
Datum sluiting opdracht
15-01-2024 11:00
Datum sluiting vragen
12-01-2024 15:00
Datum beantwoording vragen
12-01-2024
Datum gesprekken periode
17-01-2024 tot 17-01-2024
Datum terugkoppeling
19-01-2024

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

  • Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring

Werkdagen

In overleg

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

Verklaring omtrent gedrag

Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Fee Flexwerkportaal

Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Kassiersfunctie

voor deze opdracht is de kassiersfunctie niet van toepassing.

Wet keten aansprakelijkheid

Bij uitleners van arbeidskrachten stort opdrachtgever in het kader van de Wka 25% van het uurloon op de G-rekening van de uitlener

Vragen stellen

Klik hier als u een vraag wilt stellen.