Bestuurssecretaresse

Organisatie
Stadlander
Status
Ingevuld
Uren per week
20 - 20
Uren per dag
in overleg
Werkervaring
3-5 jaar
Reden inhuur
Vervanging wegens ziekte (binnen formatie)
Standplaats
Bergen op Zoom
Functieschaal
H
Werk- en denkniveau
HBO
Start opdracht
03-12-2023
Eind opdracht
31-05-2024
Optie tot verlengen
Nee

Bedrijfsinformatie

Een woningcorporatie met 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen. Een gebied dat te maken heeft met een bevolkings- en huishoudenskrimp. We willen dat onze huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. We zijn actief in de stad en in de dorpen. Onze huurders zijn ook Stadlanders. Samen maken we ons sterk voor ons gebied. Stadlander streeft naar continuïteit en legitimatie. We doen dit vooral door focus aan te brengen. Daarom hebben we met elkaar drie ondernemingswaarden benoemd, waaraan al onze acties en ambities een bijdrage moeten leveren: huurder centraal, verankering en duurzaam.

Projectomschrijving

Faciliteren van de bestuurder, directeuren en bestuurssecretaris op secretarieel en administratief gebied, zodanig dat deze in staat worden gesteld hun functie en/of rol optimaal uit te voeren. De Bestuurssecretaresse heeft een verbindende rol, is proactief, weet hoe hij moet omgaan met vertrouwelijke informatie en handelt daarnaar. Hij heeft een taakaccent en draagt zorg voor een adequate en soepele achtervang van het taakaccent van een collega Bestuurssecretaresse bij diens afwezigheid. De werkaanpak ligt vast in algemene richtlijnen en daarbinnen stelt de Bestuurssecretaresse, op basis van een juiste inschatting van de urgentie, zelf prioriteiten.

Functie eisen

Functie eisen

  • hbo werk- en denkniveau en een opleiding richting Bestuurssecretaresse / directiesecretaresse / managementassistent
  • uitstekend digitaal vaardig en relevante kennis van en ervaring met gebruikte automatiseringssoftware zoals Office 365
  • kennis van en inzicht in de rollen/posities van de bestuurder en directeuren en in dat kader kunnen zorgdragen voor een adequate informatievoorziening
  • uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk)
  • algemene kennis van de volkshuisvesting

Vacature informatie

Datum publicatie
09-11-2023 13:30
Datum sluiting opdracht
17-11-2023 12:00
Datum sluiting vragen
16-11-2023 15:00
Datum beantwoording vragen
16-11-2023
Datum gesprekken periode
22-11-2023 tot 22-11-2023
Datum terugkoppeling
24-11-2023

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

  • minimaal drie jaar concrete werkervaring op het gevraagde niveau
  • dienstverlenende en proactieve instelling
  • inzicht in het in- en externe netwerk en activiteiten van de bestuurder en directie, gericht op het kunnen verlenen van een adequate ondersteuning

Werkdagen

Maandag, Donderdag, Vrijdag

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

Verklaring omtrent gedrag

Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Vergoeding buiten de CAO

n.v.t.

Fee Flexwerkportaal

Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Kassiersfunctie

voor deze opdracht is de kassiersfunctie niet van toepassing.

Wet keten aansprakelijkheid

Bij uitleners van arbeidskrachten stort opdrachtgever in het kader van de Wka 25% van het uurloon op de G-rekening van de uitlener

Hybride werk

voorkeur werkdagen zijn maandag en vrijdag, minimaal 50% aanwezig op kantoor

Overige

  • Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen laptop
  • Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen mobiele telefoon

Vragen stellen

Klik hier als u een vraag wilt stellen.