Bewonersbegeleider herstructurering

Organisatie
Stichting UWOON
Status
Ingevuld
Uren per week
36 - 36
Uren per dag
in overleg
Werkervaring
1-2 jaar
Reden inhuur
Opvang van een werkpiek (boven formatie)
Standplaats
Harderwijk
Functieschaal
H
Werk- en denkniveau
HBO
Start opdracht
01-05-2023
Eind opdracht
01-05-2024
Optie tot verlengen
Ja

Bedrijfsinformatie

‘Zorgen voor goede en betaalbare huizen, met oog op de toekomst. Het doel hierbij is duidelijk: huurders centraal zetten en prettig laten wonen. ’

Werken bij UWOON

UWOON is een woningcorporatie die betaalbare en duurzame huizen voor mensen met een relatief laag inkomen realiseert. Het bedrijf creëert plekken waar huurders met plezier wonen en zich veilig en thuis voelen. Dit doet UWOON niet alleen: ze werken samen met huurders, gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders, aannemers en bouwers. Bij UWOON staat de huurder centraal. De sociale huurwoningen die worden gebouwd, verhuurd en beheerd, bevinden zich in de gemeenten Ermelo, Elburg, Harderwijk en Oldebroek

Ontwikkelen binnen het bedrijf

Bij UWOON ligt het groeipad van de werknemers niet vast. Vanuit de organisatie krijgt iedereen hierdoor een persoonlijk ontwikkelbudget, om te blijven groeien.

Wat is onze grootste uitdaging?

UWOON houdt zich bezig met belangrijke vraagstukken over de betaalbaarheid, veiligheid en beschikbaarheid van onze woningen, zoals: hoe kunnen we er voor zorgen dat onze huurders plezierig wonen in een wijk waar ze zich veilig en thuis voelen? Hoe houden we onze woningen betaalbaar en hoe bouwen we genoeg bij om aan de vraag te voldoen? De komende jaren zullen we keuzes moeten maken over welke ambities en wensen we kunnen verwezenlijken, terwijl we de huurder centraal zetten. Daarnaast willen we met iedere woning een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsvraagstukken.

Locatie: Harderwijk

Aantal collega’s: 100

Gemiddelde leeftijd: 51 jaar

Man/Vrouw: 51% / 49&

Werken: Hybride


Projectomschrijving

Wat ga je doen?

Als bewonersbegeleider herstructurering geef je voorlichting aan bewoners en begeleidt je bewoners bij herstructurerings- en renovatieprojecten, vanaf het moment van voorgenomen besluit tot aan de herhuisvesting. Je communiceert met in- en externe belanghebbenden over (te) verwachte(n) acties en resultaten bij en van herstructureringsprocessen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor belangenbehartiging voor de huurders (binnen de eigen organisatie) gedurende en verband houdende met herstructurerings- en renovatieprojecten.

Resultaatgebieden

Voorlichting en communicatie voor bewoners

 • Communiceert met in- en externe belanghebbenden over (te) verwachte(n) acties en resultaten van herstructureringsprocessen.
 • Draagt zorg voor informatievoorziening over herstructureringsprojecten voor bewoners, interne belanghebbenden en externe belanghebbenden.
 • Stelt een communicatieplan op voor herstructureringsprojecten. (De projectleider Vastgoed ziet toe op uitvoering daarvan).
 • Informeert bewoners over wat zij kunnen verwachten gedurende ‘hun’ herstructureringsproject c.q. de processen van herhuisvesting; de inhoud van het sociaal plan; de inhoud van bewonersbegeleiding.

 Creëren van draagvlak

 • Creëert draagvlak bij bewoners voor herstructureringsplannen; zowel in voorbereiding als in uitvoering
 • Doet onderzoek in ‘het voortraject’ naar de beleving van de bewoners over de woning en woonomgeving; c.q. meet de acceptatie/draagvlak bij de bewoners en onderzoekt hoe het draagvlak bevordert kan worden, doet daartoe aanbevelingen in de projectgroep.
 • Draagt bij aan bewonersparticipatie en bevordert bewonersparticipatie.
 • Belangenbehartiging bewoners
 • Behartigt gedurende herstructureringsprojecten de belangen van bewoners volgens de afspraken die hierover in de organisatie zijn gemaakt.
 • Zorgt voor heldere en eenduidige afspraken met de bewoners; in nauwe samenwerking met de projectleider vastgoed. Bewaakt dat gemaakte afspraken worden nagekomen; rappelleert intern bij onvoldoende voortgang.
 • Begeleidt bewoners gedurende herstructureringsprojecten.
 • Draagt bij aan het tot stand komen van het sociaal plan.
 • Draagt bij aan het opstellen van een projectplan binnen de kaders van het sociaal plan. Voert het projectplan uit volgens de afspraken die hierover zijn gemaakt.

Zorgen voor tijdelijke huisvesting en herhuisvesting

 • Draagt zorg voor tijdelijke huisvesting en herhuisvesting. Voert hiervoor regie. Zorgt dat bewoners van ‘wisselwoningen’ op tijd terugverhuizen of anderszins definitief gehuisvest worden.
 • Verzorgt tijdelijke verhuur volgens de leegstandswet en het aanvragen van de betreffende vergunningen.

 Advisering

 • Adviseert ‘de afdeling vastgoed’ gedurende planontwikkeling over een plan van aanpak voor herstructurerings- en renovatieprojecten en over hoe de leefbaarheid van de buurt bevorderd c.q. behouden blijft gedurende projecten.
 • Neemt deel aan projectvergaderingen bij planontwikkeling herstructurering.
 • Is tijdens de uitvoering van projecten aanwezig bij de bouwvergaderingen; i.c.m. de projectleider vastgoed.

Functie eisen

Functie eisen

Ben jij de bewonersbegeleider die wij zoeken?

 • Je hebt Mbo/Hbo werk- en denkniveau;
 • Je hebt een afgeronde sociale opleiding op hbo-niveau of een afgeronde sociale opleiding op mbo-niveau aangevuld met enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie;
 • Je hebt kennis van praktische bouwkunde gericht op de functionaliteiten van de woning;
 • Je hebt kennis van en het (aan)sturen, betrekken en activeren van (bewoners) groepen;
 • Je hebt kennis van wijk- en buurtontwikkeling;
 • Je hebt kennis van leefbaarheid;
 • Je hebt (enige) kennis van andere culturen;
 • Je hebt kennis van conflicthantering; omgaan met agressie;
 • Je hebt kennis van woonruimteverdeling; huurrecht; woningwet, overige landelijke en lokale wet- en regelgeving voor wonen en (ver)huren, huurtoeslag;
 • Je hebt kennis van algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Tarief

  Vacature informatie

  Datum publicatie
  21-03-2023 09:00
  Datum sluiting opdracht
  03-04-2023 09:00
  Datum sluiting vragen
  30-03-2023 15:00
  Datum beantwoording vragen
  31-03-2023
  Datum gesprekken periode
  11-04-2023 tot 11-04-2023
  Datum terugkoppeling
  11-04-2023

  Arbeidsvoorwaarden

  CV-eisen

  • Je hebt Mbo/Hbo werk- en denkniveau;
  • Je hebt een afgeronde sociale opleiding op hbo-niveau of een afgeronde sociale opleiding op mbo-niveau aangevuld met enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie;
  • Je hebt aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie.

  Werkdagen

  In overleg

  Meer informatie

  Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld.

  Verklaring omtrent gedrag

  Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

  Fee Flexwerkportaal

  Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

  Kassiersfunctie

  voor deze opdracht is de kassiersfunctie niet van toepassing.

  Vragen stellen

  Klik hier als u een vraag wilt stellen.