Businesscontroller

Organisatie
Stadlander
Status
Ingevuld
Uren per week
24 - 28
Uren per dag
8
Werkervaring
3-5 jaar
Reden inhuur
Opvang van een werkpiek (boven formatie)
Standplaats
Bergen op Zoom
Functieschaal
J
Werk- en denkniveau
HBO
Start opdracht
05-02-2024
Eind opdracht
31-12-2024
Optie tot verlengen
Nee

Bedrijfsinformatie

Een woningcorporatie met 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen. Een gebied dat te maken heeft met een bevolkings- en huishoudenskrimp. We willen dat onze huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. We zijn actief in de stad en in de dorpen. Onze huurders zijn ook Stadlanders. Samen maken we ons sterk voor ons gebied. Stadlander streeft naar continuïteit en legitimatie. We doen dit vooral door focus aan te brengen. Daarom hebben we met elkaar drie ondernemingswaarden benoemd, waaraan al onze acties en ambities een bijdrage moeten leveren: huurder centraal, verankering en duurzaam.

Projectomschrijving

 • Signaleren waar prestaties/resultaten afwijken van afgesproken doelstellingen en bewaken of voorgenomen aanpassingen ook daadwerkelijk worden door- en uitgevoerd; 
 • In beeld brengen van mogelijke risico's in de bedrijfsvoering en voorstellen doen voor aanscherping van procedures en aanvullende interne controlemechanismen;
 • Nemen van initiatieven om de kwaliteit van producten, diensten en processen te bevorderen deze monitoren en afwijkingen signaleren en rapporteren aan het Directieteam (DT); 
 • Het lean beschrijven van processen in overleg met betrokkenen, het boordelen van risicobeheersing;
 • Het bewaken van wet- en regelgeving, samenhang, actualiteit, kwaliteit en functiescheiding en publiceren van actuele processen op intern kanalen als intranet; 
 • Organiseren van uitvoeren en/of begeleiden van in- en externe audits;
 • Zorgdragen voor de uitvoering van interne controles op het terrein van rechtmatigheid, doelmatigheid, oneigenlijk gebruik, misbruik en fraude;
 • Controle op de naleving van processen en externe regelgeving en rapporteren van bevindingen. 

Functie eisen

Functie eisen

 • Minimaal drie jaar concrete werkervaring op het gevraagde niveau; 
 • Verbanden zien tussen bedrijfsprocessen en de administratieve weerslag ervan; 
 • Scherpe kijk op de maatschappelijke agenda van de woningcorporatie. 

Vacature informatie

Datum publicatie
12-01-2024 09:00
Datum sluiting opdracht
25-01-2024 11:00
Datum sluiting vragen
24-01-2024 15:00
Datum beantwoording vragen
24-01-2024
Datum gesprekken periode
30-01-2024 tot 30-01-2024
Datum terugkoppeling
01-02-2024

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

 • Afgerond, relevant HBO opleiding, aangevuld met een relevant post-bachelor opleiding; 
 • Kennis van en visie op complex gefinancierde non-profit organisaties; 
 • Kennis over diverse meetsystemen en de beheerstechnieken; 
 • Kennis van de Aedescode en Governance.

Werkdagen

In overleg

Meer informatie

Bij een positief eerste gesprek wordt er tweede gesprek gepland. 

Verklaring omtrent gedrag

Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Vergoeding buiten de CAO

n.v.t.

Fee Flexwerkportaal

Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Kassiersfunctie

voor deze opdracht is de kassiersfunctie niet van toepassing.

Wet keten aansprakelijkheid

Bij uitleners van arbeidskrachten stort opdrachtgever in het kader van de Wka 25% van het uurloon op de G-rekening van de uitlener

Hybride werk

minimaal 50% aanwezig op kantoor

Overige

 • Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen laptop
 • Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen mobiele telefoon

Vragen stellen

Klik hier als u een vraag wilt stellen.