HRM Adviseur

Organisatie
Woningstichting Kennemer Wonen
Status
Ingevuld
Uren per week
20 - 24
Uren per dag
8
Werkervaring
3-5 jaar
Reden inhuur
Opvang van een werkpiek (boven formatie)
Standplaats
Heiloo
Functieschaal
J
Werk- en denkniveau
HBO
Start opdracht
01-05-2022
Eind opdracht
31-10-2022
Optie tot verlengen
Ja

Bedrijfsinformatie

Kennemer Wonen is een woningcorporatie in de regio Noord-Kennemerland. Kennemer Wonen verhuurt, verbetert en bouwt betaalbare en energiezuinige huurwoningen in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest. Onze misse is voldoende goede huurwoningen met passende woonlasten in gevarieerde wijken voor onze klanten van nu en in de toekomst. Kennemer Wonen beseft dat wonen niet stopt bij de voordeur, maar dat onze klanten ook graag in een prettige wijk wonen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van Kennemer Wonen. Verduurzaming van onze woningen leidt tot lagere woonlasten voor onze huurders en klimaatwinst. Wij willen zelf het goede duurzame voorbeeld geven. Sinds de verhuizing afgelopen maart naar ons nieuwe kantoorpand De Plataan dragen we bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Dit hangt natuurlijk niet alleen af van ons pand, maar ook van het bewustzijn en het gedrag van onze medewerkers. Kennemer Wonen is voornemens zich als eerste woningcorporatie te certificeren voor de CO2 prestatielader. Wij zijn voorstander van “vergroening” en passen onze werkwijze en arbeidsvoorwaarden daar zoveel mogelijk op aan. Stap voor stap.

Met betrekking tot de mobiliteit wordt Plaats- en tijdsonafhankelijk werken, binnen de kaders van onze dienstverlening, gestimuleerd.

Je krijgt zo veel mogelijk ruimte om te werken op de manier die volgens jou de juiste is. Dit kan voor iedereen anders zijn. Iedereen kan overal werken: we delen onze werkplekken en informatie en het is mogelijk om vanuit huis te werken.

Dit is een eerste aanzet om CO2 uitstoot en de verkeersbewegingen te verminderen.

Wij ontwikkelen momenteel beleid om dit nog verder terug te dringen, denk daarbij aan het stimuleren van Openbaar Vervoer of lekker op je fiets naar je werk.

In De Plataan werken alle medewerkers met een handzaam device, wat het mogelijk maakt papierarm te werken.

Duurzame inzetbaarheid

Wij maken werk van de vitaliteit, betrokkenheid en ontwikkeling van onze medewerkers. Dat vinden wij belangrijk. Wij willen weten wat onze medewerkers drijft en beweegt en hoe zij zich verder willen ontwikkelen. Hierin investeert Kennemer Wonen fors. Er kan veel op het gebied van ontwikkeling en studie. Daarnaast maakt Kennemer Wonen onderdeel uit van “Project Loopbaan”. Met dit initiatief, waaraan vrijwel alle corporaties in de kop van Noord Holland deelnemen, ondersteunen wij onze medewerkers actief om aan de slag te gaan met hun loopbaan. Zodat de kwaliteiten, ook in de toekomst, aansluiten op wat de medewerker én Kennemer Wonen willen en naar op zoek zijn.

Projectomschrijving

Aanleiding van de functie

Wij hebben een vacature voor een HRM adviseur. In eerste instantie voor een half jaar, maar de verwachting is dat dit een vaste formatieplaats gaat worden voor 20/24 uur per week. Wij zouden dus de voorkeur geven aan iemand die bij ons een contract wil aangaan. Aan de andere kant mag het ook iemand zijn die start als gedetacheerde of ZZP-er, maar, als de formatieplaats is goedgekeurd, wel bij ons in dienst wil treden.

Doel van de functie

Is verantwoordelijk voor in-, door en uitstroom en ontwikkeling van medewerkers. Adviseert de managers op tactisch, operationeel niveau.

Functieprofiel

1. Beleid, regelingen en instrumentaria

 • Ontwikkelt, implementeert, evalueert en actualiseert tactisch en operationeel beleid op het eigen vakgebied en blijft hiertoe op de hoogte van ontwikkelingen en kennis op het vakgebied
 • Vertaalt strategisch beleid naar regelingen en passend instrumentaria voor het eigen vakgebied
 • Levert input voor strategisch beleid en het maken van het afdelings(meer)jarenplan
 • Signaleert knelpunten in de uitwerking van tactische en operationeel beleid en verzorgt een terugkoppeling voor de verbetering van uitgangspunten op strategisch niveau

2. Processen en procesoptimalisatie

 • Realiseert en adviseert rondom de uitvoer van de operationele processen van het vakgebied
 • Doet verbetervoorstellen en draagt bij aan continue procesoptimalisatie van de operationele processen op het vakgebied
 • Draagt zorg voor het optimaliseren van de combinatie van de processen, de wijze waarop applicaties die processen ondersteunen en de manier waarop medewerkers de applicaties gebruiken
 • Zorgt voor de juiste uitvoering, ondersteuning, begeleiding, bewaking en voorbereiding van projecten en activiteiten op het eigen vakgebied
 • Bewaakt de voortgang en de kwaliteit van activiteiten en werkprocessen van het eigen vakgebied

3. Advisering en ondersteuning

 • Adviseert gevraagd en ongevraagd de leidinggevenden en directieteam op het eigen vakgebied, met name op operationeel en tactisch niveau
 • Biedt ondersteuning aan leidinggevenden en het directieteam bij de uitvoer van lijnverantwoordelijke processen op het eigen vakgebied en adviseert bij vak-gerelateerde vraagstukken
 • Signaleert en rapporteert indien van adviezen op eigen vakgebied wordt afgeweken wanneer deze voor de organisatie negatieve gevolgen heeft

4. Vertegenwoordiging Organisatie

 • Intern draagt hij/zij vanuit expertise van het eigen vakgebied bij aan projecten en organisatieontwikkeling op operationeel en tactisch niveau
 • Bewaakt de voortgang en de kwaliteit van het eigen vakgebied bij (afdelingsoverstijgende) projecten
 • Extern vertegenwoordigt hij/zij de organisatie op het eigen vakgebied in relevante netwerken

5. Administratie en Rapportage

 • Draagt zorg voor het juist, tijdig en volledig (laten uitvoeren) van de administratie van de operationele en tactische processen van het vakgebied
 • Draagt zorg voor het leveren van input voor en het voorbereiden van managementinformatie en KPI rapportage

Functie eisen

Functie eisen

 • HBO werk- en denkniveau (P&A / bedrijfskundig HRM of soortgelijke opleiding);
 • Kennis en ervaring met arbeidsrecht, bedrijfskundig HRM;
 • Kennis wetgeving arbeidsongeschiktheid;
 • Op de hoogte van relevante HRM ontwikkelingen;
 • Kennis van de Nederlandse taal;
 • Automatiseringskennis (MS office etc.);
 • Affiniteit met social media

Tarief

  Vacature informatie

  Datum publicatie
  01-03-2022 18:00
  Datum sluiting opdracht
  24-03-2022 17:00
  Datum sluiting vragen
  28-03-2022 13:00
  Datum beantwoording vragen
  29-03-2022
  Datum gesprekken
  29-03-2022
  Datum terugkoppeling
  30-03-2022

  Arbeidsvoorwaarden

  CV-eisen

  Geen

  Werkdagen

  In overleg

  Meer informatie

  Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld.

  Let op: voor deze opdracht heeft Kennemer Wonen de wens om de kandidaat kosteloos over te nemen ook al zijn de 1.040 uur niet volgemaakt. 

  Fee Flexwerkportaal

  Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

  Vraag en antwoord

  Is 32 uur p/week ook mogelijk?
  Op dit moment nog niet. Wellicht in de toekomst meer mogelijkheden.

  Overige

  • Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen mobiele telefoon

  Vragen stellen

  Klik hier als u een vraag wilt stellen.