Manager Wonen Centraal

Organisatie
Stadlander
Status
Ingevuld
Uren per week
32 - 36
Uren per dag
8
Werkervaring
5-10 jaar
Reden inhuur
Vervanging wegens ziekte (binnen formatie)
Standplaats
Bergen op Zoom
Functieschaal
L
Werk- en denkniveau
HBO
Start opdracht
01-03-2023
Eind opdracht
01-09-2023
Optie tot verlengen
Ja

Bedrijfsinformatie

Een woningcorporatie met 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen. Een gebied dat te maken heeft met een bevolkings- en huishoudenskrimp. We willen dat onze huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. We zijn actief in de stad en in de dorpen. Onze huurders zijn ook Stadlanders. Samen maken we ons sterk voor ons gebied. Stadlander streeft naar continuïteit en legitimatie. We doen dit vooral door focus aan te brengen. Daarom hebben we met elkaar drie ondernemingswaarden benoemd, waaraan al onze acties en ambities een bijdrage moeten leveren: huurder centraal, verankering en duurzaam.

Projectomschrijving

Vanwege langdurige uitval zijn we voor de duur van ongeveer een half jaar op zoek naar een interim manager voor ons team Wonen Centraal.

Het team

Het team Wonen Centraal verleent specialistische backoffice ondersteuning aan wonen in het algemeen en acht gebiedsteams in het bijzonder. Het team bestaat uit zo’n twintig medewerkers en richt zich met name op advies, herhuisvesting, huisvesting bijzondere doelgroepen, huurincasso en woonfraude. De manager is verantwoordelijk voor gebiedsoverstijgende vraagstukken en draagt deze over aan de gebiedsteams zodat zij de oplossingen voor deze vraagstukken kunnen implementeren.

Wat ga je doen?

Je stuurt de medewerkers van het team Wonen Centraal aan en vanuit je inhoudelijke kennis en ervaring weet je hen op inspirerende en motiverende wijze mee te nemen en te laten groeien in hun ontwikkeling. Je legt de verantwoordelijkheden bij de professionals in je team en faciliteert ze om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Samen met de andere leidinggevenden ga je invulling geven aan onze nieuwe HR Gesprekscyclus.

Verder positioneer je het team Wonen Centraal in de organisatie en vertegenwoordig je je team in interne overleggen en verzorg je terugkoppeling daarvan naar je medewerkers. Je vertaalt het ondernemingsplan naar een teamplan, stelt op basis daarvan prioriteiten en verdeelt nieuwe vraagstukken binnen het team. Daarnaast verwachten we van jou een bijdrage aan projecten zoals proceseigenaarschap, verbetertraject verhuurmutatieproces en rolduidelijkheid.

Functie eisen

Functie eisen

Jouw profiel

 • Je hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding.
 • Je hebt minimaal vijf jaar leidinggevende ervaring binnen een woningcorporatie.
 • Je hebt zicht op een breed scala aan ontwikkelingen en kunt deze vertalen in een samenhangend toekomstbeeld voor je eigen team.
 • Je vizier is gericht op inzet van ieders kennis en kunde zodat je medewerkers het beste kunnen doen.
 • Je daagt medewerkers op een positieve manier uit om maximaal te presteren. 

Tarief

  Vacature informatie

  Datum publicatie
  01-02-2023 12:45
  Datum sluiting opdracht
  08-02-2023 12:00
  Datum sluiting vragen
  08-02-2023 12:00
  Datum beantwoording vragen
  08-02-2023
  Datum gesprekken periode
  13-02-2023
  Datum terugkoppeling
  14-02-2023

  Arbeidsvoorwaarden

  CV-eisen

  Gevraagde functie-eisen moeten blijken uit cv. 

  Werkdagen

  In overleg

  Meer informatie

  Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

  Verklaring omtrent gedrag

  Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

  Fee Flexwerkportaal

  Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

  Kassiersfunctie

  voor deze opdracht is de kassiersfunctie niet van toepassing.

  Wet keten aansprakelijkheid

  Bij uitleners van arbeidskrachten stort opdrachtgever in het kader van de Wka 25% van het uurloon op de G-rekening van de uitlener

  Vragen stellen

  Klik hier als u een vraag wilt stellen.