Medewerker Crediteurenadministratie

Organisatie
TBV Wonen
Status
Ingevuld
Uren per week
16 - 16
Uren per dag
8
Werkervaring
3-5 jaar
Reden inhuur
Opvang van een werkpiek (boven formatie)
Standplaats
Tilburg
Functieschaal
F/G
Werk- en denkniveau
MBO
Start opdracht
19-12-2022
Eind opdracht
30-04-2023
Optie tot verlengen
Ja

Bedrijfsinformatie

Wij zijn een woningcorporatie in Tilburg en werken gericht aan het verbeteren van het woonplezier van onze huurders. Dat doen we met circa 100 betrokken collega’s. Samenwerken zien wij als voorwaarde om tot resultaat te komen. Hoewel we opbouwend kritisch kunnen zijn voor elkaar, vinden we het belangrijk dat ons werk leuk is. Beide zijn nodig om de klant excellente aandacht te geven en daar staan we voor.

Projectomschrijving

De medewerker crediteurenadministratie;

Maakt overzichten op zodanige wijze dat;

 • gerapporteerd is conform afspraak aan budgetbeheerders;
 • afwijkingen gerapporteerd zijn en onderzocht op mogelijke oorzaken;
 • informatie is verzameld, opgesteld en aangeleverd t.b.v. de begroting en jaarrekening;
 • de jaarrekening voor WIZ en jaaroverzichten van VvE’s kunnen worden samengesteld;
 • periodiek overzicht is gegeven van de realisatie versus de begroting en zo nodig een prognose is gemaakt;
 • de dagelijkse administratie van verschillende stichtingen zijn uitgevoerd.

Belastingaangiftes juist en op tijd ingediend, op zodanige wijze dat;

 • gezorgd is voor een juiste verwerking van BTW-aangiftes.

Financiële administratie is correct en tijdig gevoerd, op zodanige wijze dat;

 • betalingen correct kunnen worden uitgevoerd (inclusief controle op BTW product);
 • de financiële administratie up to date is (gescand en klaargezet in systeem voor budgethouder);
 • betalingsafspraken met leveranciers zijn gemaakt en bewaakt;
 • afwijkingen zijn gerapporteerd en onderzocht op mogelijke oorzaken;
 • bankafschriften verwerkt zijn.

De afrekening van de servicekosten is op tijd en correct verwerkt, op zodanige wijze dat;

 • huurders de jaarlijkse afrekening ontvangen hebben;
 • de financiële administratie aangesloten is t.b.v. het jaarwerk;
 • voorschotten zo nauwkeurig mogelijk zijn bepaald;
 • de eindafrekening voor vertrekkende huurders zijn opgemaakt en zo nodig in goed overleg vereffen;
 • incidentele posten aan huurders gefactureerd zijn.

De focus voor de interim medewerker crediteurenadministratie gaat met name om:

 • Het overhalen van facturen in ABBY
 • Toewijzen autorisatie facturen in Dynamics Empire
 • Boeken van facturen in Dynamics Empire
 • Aanmaningen / herinneringen in behandeling nemen

Functie eisen

Functie eisen

Werk -en denkniveau:

 • MBO
 • Duidelijke oriëntatie op de interne processen;
 • Kennis van de toegepaste boekhoud software en van gebruikersapplicaties
 • Enige kennis van de verslagleggingeisen in de sector

Tarief

  Vacature informatie

  Datum publicatie
  06-12-2022 11:00
  Datum sluiting opdracht
  13-12-2022 11:00
  Datum sluiting vragen
  09-12-2022 15:00
  Datum beantwoording vragen
  12-12-2022
  Datum gesprekken
  15-12-2022
  Datum terugkoppeling
  16-12-2022

  Arbeidsvoorwaarden

  CV-eisen

  Geen.

  Werkdagen

  In overleg

  Meer informatie

  Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

  Fee Flexwerkportaal

  Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

  Kassiersfunctie

  voor deze opdracht is de kassiersfunctie niet van toepassing.

  Vragen stellen

  Klik hier als u een vraag wilt stellen.