Mutatie opzichter

Organisatie
3B Wonen
Status
Ingevuld
Uren per week
36 - 36
Uren per dag
8
Werkervaring
3-5 jaar
Reden inhuur
Overbrugging invulling vacature (binnen formatie)
Standplaats
Bergschenhoek
Functieschaal
G
Werk- en denkniveau
MBO
Start opdracht
19-09-2022
Eind opdracht
19-12-2022
Optie tot verlengen
Ja

Bedrijfsinformatie

3B Wonen is het aanspreekpunt voor iedereen die wil huren in de sociale sector in Lansingerland. 3B Wonen is duidelijk betrokken bij haar 4300 huurders en hun buurt. Ruimte geven aan leven is onze slogan. Kernwoorden daarbij zijn klantgedrevenheid, kwaliteit en maatwerk. Kortom, prettig wonen in leefbare wijken.

We richten ons met name op het betaalbaar houden van onze woningen. Dit doen we door passend huurbeleid, investeren in beheer- en onderhoud, duurzaamheid en door 1.000 nieuwe woningen te bouwen. Met de gemeente en onze huurders werken we aan wijken waar het fijn wonen is. We verbeteren onze digitale dienstverlening en werken nauw samen met onze partners.

Projectomschrijving

1. Mutatie-inspecties en mutatieonderhoud: vertrekkende huurder

 • Mede verantwoordelijkheid voor doorlooptijd en huurderving bij mutaties.
 • Verrichten van voor- en eindinspecties van woningen conform beleid en (administratieve) procedures.
 • Tot overeenstemming komen met huurder over de eindoplevering.
 • Verzorgen van de opnames inzake WWS en asbestinventarisatie.
 • Maken van werkomschrijvingen, waaronder asbestverwijdering.
 • Toezicht  (in termen van kwaliteit en voortgang) op uitvoering mutatieonderhoud, controle van facturen.
 • Het toezien op en zo nodig aanspreken van derden en eigen dienst op naleving wet en regelgeving op het gebied van arbo en vca.
 • Aanvragen en afhandelen van omgevingsvergunningen.

2. Oplevering aan nieuwe huurders

 • Opleveren van nieuwbouw- en mutatiewoningen aan de klant.

3. (Complexe) reparatieverzoeken behandelen

 • Adviseren/ondersteunen van externe partijen bij complexe reparatieverzoeken.
 • Toezicht (in termen van kwaliteit en voortgang) op uitvoering, controle van facturen.
 • Adviseren aan de teamleider klant en projectleider d.o. om indien nodig deskundige bureaus in te schakelen voor verder onderzoek.
 • Adviseert bewoners betreffende huurdersonderhoud.
 • Controleert het proces van opdrachtverstrekking tot en met administratieve / financiële afhandeling.
 • Signaleert regelmatig terugkerende reparaties en levert hierover informatie.

4. WMO, ZAV, project langer wonen in eigen woning, vraag gestuurd onderhoud.

 • Conform beleid behandelen aanvragen van gemeente en huurders betreffende WMO-aanpassingen en ZAV-aanvragen, toetsen aan beleid, aangeven voorwaarden.
 • Toezicht houden op uitvoering.
 • Controle van facturen op kwaliteit van uitvoering.
 •  Adviseren van de zittende huurder inzake energetische maatregelen.
 • Binnen beleid vraag gestuurd onderhoud verzoeken afwegen en akkoord geven. Tevens offertes aanbieden aan bewoners, bewaken goedkeuringen, administratie voeren.

5. Diverse werkzaamheden

 • Mede afhandelen van de factuurstroom Dagelijks Onderhoud conform procesbeschrijving (functiescheiding).
 • Signalen vanuit onderhoudspartners over sociale problemen bespreken met de juiste personen.
 • Steekproefsgewijs ter plaatse controles uitvoeren inzake uitbestede uitvoering onderhoud
 • Uitvoeren telefonische achtervang (buiten kantoortijd) voor meldkamer.
 • Input leveren voor rapportages inzake het onderhoud.

Functie eisen

Functie eisen

 • MBO werk- en denkniveau.

Competenties:

 • Klantgedreven,
 • zorgvuldig handelen,
 • plannen en organiseren,
 • communiceren.

Tarief

 • Maximaal all - in € 60 excl BTW

Vacature informatie

Datum publicatie
01-09-2022 11:30
Datum sluiting opdracht
12-09-2022 11:00
Datum sluiting vragen
08-09-2022 15:00
Datum beantwoording vragen
09-09-2022
Datum gesprekken
14-09-2022
Datum terugkoppeling
16-09-2022

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

 • Zelfregie
 • Samenwerken
 • Verbindend communiceren

Werkdagen

Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

Verklaring omtrent gedrag

Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Fee Flexwerkportaal

Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Wet keten aansprakelijkheid

Bij uitleners van arbeidskrachten stort opdrachtgever in het kader van de Wka 25% van het uurloon op de G-rekening van de uitlener

Vragen stellen

Klik hier als u een vraag wilt stellen.