Projectleider groot onderhoud

Organisatie
Stichting Bo-Ex '91
Status
Ingevuld
Uren per week
32 - 36
Uren per dag
8 of 9
Werkervaring
5-10 jaar
Reden inhuur
Afwezigheid medewerker (binnen formatie)
Standplaats
Utrecht
Functieschaal
I
Werk- en denkniveau
HBO
Start opdracht
01-11-2023
Eind opdracht
31-01-2024
Optie tot verlengen
Ja

Bedrijfsinformatie

Bo-Ex is een Utrechtse woningcorporatie met een warm hart voor de huurders van onze 9.000 woningen. Als geen ander begrijpen we hoe waardevol wonen is, vooral voor mensen met een beperkt budget. 95 medewerkers werken iedere dag aan betaalbaar en goed wonen in leefbare wijken en buurten. Dat doet Bo-Ex samen met huurders en al onze partners. De huurder staat centraal, we doen het met elkaar en vanuit een eigen verantwoordelijkheid.

Projectomschrijving

Als Utrechtse woningcorporatie biedt Bo-Ex betaalbaar en goed wonen. Bo-Ex verhuurt en beheert sociale huurwoningen in de stad Utrecht in nauwe samenwerking met de huurders, de gemeente en partners. Bo-Ex begrijpt als geen ander hoe waardevol wonen is. Dat motiveert ons. Bo-Ex gaat daarom veel verder dan alleen wonen. Denk hierbij aan welzijn en zorg, schoon en veilig en het bevorderen van kansen in de samenleving voor onze huurders. Wij kijken wat de huurders zelf kunnen en willen bijdragen aan hun woonomgeving, buurt en medebewoners. Voor partners kan dat meer meepraten en meebeslissen betekenen. In alle gevallen inspireren huurders en partners ons om ons werk zo goed mogelijk te doen.

Als Projectleider groot onderhoud verzorg je inspecties, opnames en maak je voorcalculaties van de bouwkundige, energetische, installatietechnische en esthetische (onderhouds)staat van ons vastgoed. Je  levert een actieve bijdrage, advies en input aan voor de Meerjaren Onderhouds begroting (MOB). Dit doe je door toekomst scenario’s op te stellen, op basis van werkelijke onderhoudscondities van onderhoudsobjecten. Je maakt tevens een realistische planning inzake het toegewezen Groot Onderhoud voor het komende jaar.

Je maakt werkomschrijvingen, bestekken en kostenramingen en betrekt waar nodig bewoners. Daarnaast organiseer je aanbestedingen, beoordeel je offertes en calculaties van aannemers. Ook zorg je voor randvoorwaarden zoals subsidies en vergunningen en afstemming met het energiebedrijf.

Je verstrekt opdrachten en stuurt de aannemers aan en zorgt voor de communicatie aan en het commitment van bewoners mbt het onderhoud. Je ziet er op toe dat de voor het project geldende bouwkundige en wettelijke (arbo)voorschriften worden nageleefd en bewaakt de kwaliteit, het budget en planning. Je voert directie op de planmatig onderhoudsprojecten en beslist over meer- en minderwerk. Ook  Hou je regelmatig zelf toezicht op de uitvoering van de projecten of laat je dit doen.

Daarbij verzorg je de benodigde (project)administratie, archivering en rapportages en stuur je de interne projectteams aan. Je stemt met alle betrokken stakeholders in het project af , met speciale aandacht voor de bewonersvertegenwoordiging.

Je begeleidt (onder de verantwoordelijkheid van de projectmanager) de uitvoering- en opleveringsfase van renovatie en nieuwbouwprojecten. Je analyseert en adviseert bij niet geplande onderhoudsvraagstukken (zoals vanuit regelgeving, inspectiesignalen, “grote” calamiteiten of experimenten). Daarnaast verzorg je niet geplande onderhoudsvraagstukken van initiatie tot aan oplevering. Tot slot analyseer en adviseer je binnen de natuurlijke onderhoudsmomenten de duurzaamheidsopgave.

Functie eisen

Functie eisen

 • Kwaliteitsgerichtheid                 - kwaliteitsnormen hanteert, weinig fouten maakt en verbeteringen aanbrengt.
 • Planmatig werken                     - werkzaamheden kan plannen en effectief / efficiënt werkt.
 • Onderhandelen                         - in balans tussen zorg voor de relatie en zorg voor het resultaat weet te handelen en optimale                                                     resultaten boekt.
 • Resultaatgerichtheid                 - afgesproken resultaten bereikt binnen de gestelde randvoorwaarden.
 • Probleemoplossend vermogen - (latente) problemen of knelpunten signaleert en deze oplost.

Tarief

  Vacature informatie

  Datum publicatie
  16-10-2023 16:00
  Datum sluiting opdracht
  23-10-2023 11:00
  Datum sluiting vragen
  20-10-2023 11:00
  Datum beantwoording vragen
  20-10-2023
  Datum gesprekken periode
  24-10-2023 tot 27-10-2023
  Datum terugkoppeling
  27-10-2023

  Arbeidsvoorwaarden

  CV-eisen

   Er is bij deze opdracht enig persoonlijk risico bij de confrontatie met agressieve klanten. 

  Werkdagen

  In overleg

  Meer informatie

  Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

  Fee Flexwerkportaal

  Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

  Kassiersfunctie

  voor deze opdracht is de kassiersfunctie niet van toepassing.

  Wet keten aansprakelijkheid

  Bij uitleners van arbeidskrachten stort opdrachtgever in het kader van de Wka 25% van het uurloon op de G-rekening van de uitlener

  Hybride werk

  vanwege de aard van de opdracht is thuiswerken slechts zeer beperkt mogelijk

  Overige

  • Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen laptop
  • Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen iPad/tablet
  • Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen mobiele telefoon

  Vragen stellen

  Klik hier als u een vraag wilt stellen.