Projectontwikkelaar Biobased

Organisatie
Fien Wonen
Status
Ingevuld
Uren per week
32 - 36
Uren per dag
8
Werkervaring
3-5 jaar
Reden inhuur
Overbrugging invulling vacature (binnen formatie)
Standplaats
Hardinxveld-Giessendam
Functieschaal
L
Werk- en denkniveau
HBO
Start opdracht
08-04-2024
Eind opdracht
30-09-2024
Optie tot verlengen
Ja

Bedrijfsinformatie

Fien Wonen is een ondernemende woningcorporatie die met slimme oplossingen bewoners helpt om goed te wonen. Bij Fien Wonen kijken we vooral naar wat wel kan en hoe het beter kan. Zo willen wij het woongeluk van onze huurders vergroten.

Projectomschrijving

Waarom is dit echt iets voor jou?

Je krijgt een generieke verantwoordelijkheid voor de organisatie en realisatie van projecten. Dit betekent dat je op verschillende niveaus schakelt tussen interne en externe activiteiten tijdens de voorbereiding en uitvoering van nieuwbouw-, sloop- en renovatieprojecten. Je hebt passie voor duurzame projectontwikkeling, bouwen in hout, het innoveren, ontwikkelen van nieuwbouw- en herstructureringsprojecten. Jij hebt in de praktijk bewezen dat je slimme, innovatieve, betaalbare en duurzame concepten gerealiseerd krijgt. Je hebt hart voor onze doelgroep en voor circulair bouwen èn je wilt graag een boegbeeld zijn op het gebied van Biobased bouwen.

Hoe ziet jouw functie eruit?

 • Je coördineert de ontwikkeling, besluitvorming en realisatie van een project gedurende het gehele planproces vanaf startbesluit (opdracht) tot oplevering en nazorg.
 • Je vult een voorzittersrol in bij interne projectteams waarin de medewerkers bewonersparticipatie en communicatie een belangrijke rol hebben;
 • Je verricht haalbaarheidsonderzoeken naar o.a. beschikbaarheid van grond/complexen voor aankoop en ontwikkeling, draagt zorg voor analyses van bestaande complexen ten behoeve van vertaling naar transformatiescenario’s (bouwprogramma, rendement, doorlooptijd);
 • Samen met de andere ontwikkelaars ben je verantwoordelijk voor een actuele catalogus voor houtbouw of biobased woonconcepten die Fien kan toepassen in haar kernen;
 • Je stelt bij het ontbreken van passende biobased woonconcepten (in samenwerking met externe partijen) een schetsontwerp op met bijbehorende risicoanalyse.
 • Je voert regie op de uitontwikkeling en realisatie van (grootschalige) nieuwbouwprojecten, dan wel voert zelf de projectleiding over kleinschalige renovatie en nieuwbouwprojecten;
 • Je voert onderhandelingen/gesprekken met conceptbouwers, ontwikkelaars, aannemers en gemeente en brengt belangen bij elkaar;
 • Je zorgt voor tijdige en correcte communicatie naar huurders in de complexen waar jij projecten uitvoert;
 • Waar nodig vul jij zelf een ondersteunende rol in op het gebied van bewonersparticipatie in samenspraak de Sociaal Projectleider.

Functie eisen

Functie eisen

Profiel van een Projectontwikkelaar Biobased

 • Je bent op de hoogte van de huidige ontwikkelingen of bereid je te verdiepen op bouwkundig, planologisch en installatie technisch gebied.
 • Je hebt kennis van en ervaring met vernieuwend projectmanagement, industriële bouwproductie en weet mensen uit te dagen zelf de verantwoordelijkheid voor hun aandeel te nemen.
 • Je beschikt over kennis van en ervaring met directievoering en het aansturen van externe partijen.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
 • En je hebt kennis van en ervaring met bouwkundige en procesmatige aspecten, in relatie tot het realiseren van bouw en renovatieprojecten.
 • Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied inclusief relevante wet- en regelgeving.

Vacature informatie

Datum publicatie
21-12-2023 16:00
Datum sluiting opdracht
04-04-2024 13:00
Datum sluiting vragen
11-01-2024 15:00
Datum beantwoording vragen
12-01-2024
Datum gesprekken periode
16-01-2024 tot 18-01-2024
Datum terugkoppeling
19-01-2024

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

-

Werkdagen

In overleg

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

Verklaring omtrent gedrag

Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Fee Flexwerkportaal

Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Kassiersfunctie

voor deze opdracht is de kassiersfunctie niet van toepassing.

Overige

 • Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen laptop
 • Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen iPad/tablet
 • Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen mobiele telefoon

Vragen stellen

Klik hier als u een vraag wilt stellen.