Teamleider Rayon specialisatie sociaal

Organisatie
Stichting Mozaïek Wonen
Status
Ingevuld
Uren per week
32 - 36
Uren per dag
8
Werkervaring
3-5 jaar
Reden inhuur
Overbrugging invulling vacature (binnen formatie)
Standplaats
Gouda
Functieschaal
K
Werk- en denkniveau
HBO
Start opdracht
17-10-2022
Eind opdracht
31-01-2023
Optie tot verlengen
Nee

Bedrijfsinformatie

Mozaïek Wonen is een middelgrote woningcorporatie in het Groene Hart. We verhuren bijna 10.000 voornamelijk sociale huurwoningen in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug en Moordrecht. Wij bieden goede, betaalbare en duurzame huisvesting aan mensen met een smalle beurs. We vinden het belangrijk de woonlasten van de huurder laag te houden.

Projectomschrijving

Een teamleider draagt de missie en visie van Mozaïek Wonen actief uit en gaat daarbij aan de slag met het motto ‘Hart voor huurders’ en de thema’s betaalbare woningen, beter onderhoud, meer inzet op leefbaarheid, een betere dienstverlening en duurzame woningen, die in de rayons met name tot uitvoering moeten komen.

De teamleiders in de rayons staan open voor elkaar en ondersteunen elkaar op ieders specialisatie.

Kerntaken:

 • Ondersteunen van de directie
 • Opstellen en bewaken rayonwerkplan en begroting bedrijfslasten rayon
 • Bijdrage aan ontwikkelen van beleid op het gebied van wonen en specifiek voor sociaal beheer en huurincasso
 • Bijdrage aan strategisch voorraadbeleid en complexbeheerplannen
 • Ontwikkeling, optimaliseren en controleren van processen en procedures van het rayon
 • Zorgdragen voor personeelszaken (w.o. persoonlijke jaarplannen, functionerings-, coaching- en beoordelingsgesprekken en verlof)
 • Verzorgen interne controle rayon
 • Zorgdragen voor doelmatige uitvoering van de werkzaamheden in het rayon en het aandachtsgebied sociaal
 • Realiseren van de gevraagde financiële, maatschappelijke en klantrendementen op een efficiënte- en effectieve wijze;
 • Rapporteren over bereikte resultaten;
 • Leveren van suggesties tot het verbeteren van rendementen;
 • Beheren en versterken van relatie met huurders en partners in het rayongebied en met andere afdelingen.
 • Aanleveren gegevens en opstellen diverse rapportages
 • Aansturen incasso
 • Aansturen en bewaken van afhandeling schades en aansprakelijkheid-stellingen, verzoeken, doorbelastingen op het terrein van de afdeling, WMO’s, ZAV aanvragen, (bijzondere) zorgvoorzieningen
 • Aansturen en bewaken van het dagelijks- en mutatieonderhoud
 • Aansturen en bewaken van het toezicht op opgedragen werk en controle t.a.v. kwaliteit, tijd, kosten
 • Aansturen, verzorgen en bewaken van (bewoners)correspondentie

Functie eisen

Functie eisen

 • HBO+ werk- en denkniveau
 • Kennis van juridische zaken op het gebied van huurrecht
 • Kennis van regelgeving op het terrein van volkshuisvesting
 • Ervaring in beheer van (woon)gebouwen
 • Kennis van wet- en regelgeving op bouwkundig gebied
 • Kennis van sociaal beheer (incl. overlast en woonfraude), participatie en huurincasso

Tarief

  Vacature informatie

  Datum publicatie
  30-09-2022 12:20
  Datum sluiting opdracht
  10-10-2022 13:00
  Datum sluiting vragen
  05-10-2022 14:00
  Datum beantwoording vragen
  06-10-2022
  Datum gesprekken
  12-10-2022
  Datum terugkoppeling
  13-10-2022

  Arbeidsvoorwaarden

  CV-eisen

  Geen

  Werkdagen

  In overleg

  Meer informatie

  Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

  Verklaring omtrent gedrag

  Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

  Fee Flexwerkportaal

  Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

  Wet keten aansprakelijkheid

  Bij uitleners van arbeidskrachten stort opdrachtgever in het kader van de Wka 25% van het uurloon op de G-rekening van de uitlener

  Vragen stellen

  Klik hier als u een vraag wilt stellen.