Teamleider Wonen

Organisatie
Omnia Wonen
Status
Ingevuld
Uren per week
36 - 36
Uren per dag
8
Werkervaring
3-5 jaar
Reden inhuur
Overbrugging invulling vacature (binnen formatie)
Standplaats
Harderwijk
Functieschaal
K
Werk- en denkniveau
HBO
Start opdracht
11-04-2022
Eind opdracht
01-07-2022
Optie tot verlengen
Ja

Bedrijfsinformatie

De toekomst verandert onder onze handen. Over tien jaar doen we allemaal iets anders dan nu. Wie dat een aantrekkelijke gedachte vindt, past bij Omnia Wonen.

Omnia Wonen, dat zijn volkshuisvesters. Wij zorgen voor passende en betaalbare woningen voor mensen die dat echt nodig hebben. Onze mensen zijn stuk voor stuk experts in hun vak die zich met veel plezier blijven ontwikkelen. Dat geldt voor de woonadviseurs en projectbegeleiders maar ook voor de controller of directiesecretaresse. En we zijn er allemaal op gericht om de uitdagingen waarvoor Omnia Wonen als corporatie staat te realiseren. Nu en in de toekomst.

Projectomschrijving

We zijn op zoek naar een collega die het team Woonadviseurs en klantondersteuning tijdelijk gaat aansturen. Hij/zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en de schakel tussen de Manager Wonen en Vastgoed en het team.

Deze functie is ontstaan wegens doorgroei van de huidige teamleider en is vooralsnog tijdelijk gedurende de werving voor een structurele invulling. Biedt kans op een vaste aanstelling bij een match mocht dit in de interesse liggen van de kandidaat.

De Teamleider Wonen geeft leiding aan het team (Woonadviseurs, Klantondersteuning en Complexbeheerders) en is verantwoordelijk voor alle aspecten van de bedrijfsvoering ten aanzien van het team. De functionaris adviseert de manager Wonen en Vastgoed van het organisatieonderdeel op tactisch-strategisch niveau op voorkomende gebieden. De functionaris is tevens plaatsvervanger van de manager Wonen en Vastgoed voor het onderdeel Wonen bij diens afwezigheid.

1.  Leidinggeven

 • Draagt bij aan het vertalen van het organisatiejaarplan en –doelstellingen naar doelstellingen en resultaten voor het eigen team.
 • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en professionalisering van het team.
 • Zorgt voor uitvoering van kwalitatief en kwantitatief goed personeelsbeleid.
 • Faciliteert, motiveert en stimuleert medewerkers tot optimale ontwikkeling, inzet, betrokkenheid en samenwerking.
 • Is verantwoordelijk voor de totstandkoming van jaar- en activiteitenplannen van het team en bewaakt de  realisatie hiervan.
 • Is voor het eigen team verantwoordelijk voor de realisatie van het teamjaarplan en de bewaking van de kwaliteit, het budget en de processen van/binnen het team.

2. Beleid en advisering

 • Draagt bij aan het opstellen van afdelingsspecifiek (deel)beleid.
 • Implementeert het ontwikkelde beleid en bewaakt de uitvoering.
 • Adviseert de manager van het bedrijfsonderdeel en het MT op tactisch (en strategisch) niveau op voorkomende gebieden binnen het eigen vakgebied en treedt op als sparringpartner van het MT.

3. Klanten

 • Positioneert het team en daarmee Omnia Wonen in het gebied door het realiseren van de gewenste uitstraling en aanwezigheid.
 • Signaleert ontwikkelingen en trends in het vakgebied en de omgeving en vertaalt deze naar ontwikkelingen voor de eigen organisatie.
 • Ontwikkelt, analyseert, bewaakt en verbetert processen die gericht zijn op klantcontact en wonen, verbetering van de efficiency, kwaliteit van de dienstverlening, kennis van de klant en diens wensen en behoeften.
 • Draagt bij aan een effectief en efficiënt beheer van het bestaande woningbezit, woonomgeving en het woongenot voor de bewoners.
 • Levert een bijdrage aan klanttevredenheidsmetingen.

 4. Samenwerking

 • Initieert, volgt en neemt deel aan overleg met gemeentelijke- en sociaal maatschappelijke instanties, collega corporaties en andere stakeholders.
 • Volgt sociaal- maatschappelijke ontwikkelingen.


Functie eisen

Functie eisen

 • Opleiding: HBO+.
 • Leidinggevende ervaring (3-5 jaar)
 • Aanvullende kennis op het gebied van klantprocessen en dienstverlening.
 • Analytisch Vermogen
 • Gestructureerd en planmatig werken
 • Integraal opereren
 • Leidinggeven
 • Netwerken 

Tarief

  Vacature informatie

  Datum publicatie
  25-03-2022 16:30
  Datum sluiting opdracht
  05-04-2022 10:00
  Datum sluiting vragen
  04-04-2022 09:00
  Datum beantwoording vragen
  04-04-2022
  Datum gesprekken
  07-04-2022
  Datum terugkoppeling
  08-04-2022

  Arbeidsvoorwaarden

  CV-eisen

  Geen.

  Werkdagen

  Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag

  Meer informatie

  Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

  Verklaring omtrent gedrag

  Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

  Fee Flexwerkportaal

  Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

  Vraag en antwoord

  Wat is het tarief, in euro's, waar tegen kandidaten kunnen worden voorgesteld?
  In de uitvraag is geen plafond tarief ingevoerd.

  Vragen stellen

  Klik hier als u een vraag wilt stellen.