Verhuurmedewerker

Organisatie
Fien Wonen
Status
Ingevuld
Uren per week
28 - 28
Uren per dag
8
Werkervaring
3-5 jaar
Reden inhuur
Opvang van een werkpiek (boven formatie)
Standplaats
Hardinxveld-Giessendam
Functieschaal
G
Werk- en denkniveau
HBO
Start opdracht
24-04-2024
Eind opdracht
31-08-2024
Optie tot verlengen
Ja

Bedrijfsinformatie

Fien Wonen is een ondernemende woningcorporatie die met slimme oplossingen bewoners helpt om goed te wonen. Bij Fien Wonen kijken we vooral naar wat wel kan en hoe het beter kan. Zo willen wij het woongeluk van onze huurders vergroten.

Projectomschrijving

De verhuurmedewerker voert regie op het proces verhuur en mutatieonderhoud tot en met exploitatielabel 4; conform woonruimteverdelingsafspraken, wettelijke regelijs en beleidskaders.

Verantwoordelijkheden verhuur:

 • Verstrekt tweedelijns informatie rondom verhuur van woningen.
 • Geeft tweedelijns advies over haalbaarheid urgenties, verwerkt aanvragen administratief.
 • Publiceert de aan te bieden huurwoningen.
 • Past de woonruimteverdelingsregels toe.
 • Voert intakegesprekken met potentiële kandidaat huurders, beoordeelt noodzakelijke documenten.
 • Sluit huurovereenkomsten af, verricht sleuteluitgifte aan nieuwe huurders en levert de woning aan de klant op.
 • Behandelt verzoeken om wijzigingen van het huurcontract.
 • Regelt de reguliere huisvesting bijzondere doelgroepen zoals (geestelijke) gehandicapten, statushouders.
 • Geeft ondersteuning bij de herhuisvestingsprojecten.
 • Is verantwoordelijk voor de huurderving, klantwaardering vertrekkende- en nieuwe huurder.
 • Verricht voor- en eindopnames van woningen conform beleid en (administratieve) procedures.
 • Verstrekt opdracht aan aannemers/ eigen vaklieden op basis van eenheidsprijzen/ prijs-/ pakketafspraken met aannemers en procuratieregeling.
 • Integreert (mogelijkheden/ wensen) vertrekkende en nieuwe huurders in het proces van oplevering.
 • Is verantwoordelijk voor het budget ‘Mutatieonderhoud’, bewaakt dit  budget  en het administratieve proces.

Verantwoordelijkheden sociaal

 • Casemanagement te voeren en situaties structureel op te lossen in enkelvoudige overlast- en woonfraude zaken.
 • Maatwerk te bieden bij complexe woondossiers, bijv. bij verward gedrag en psychosociale problematiek.
 • Het treffen van betalingsregelingen met huurders met als doel het tot een minimum beperken van huurachterstanden.
 • Periodiek overleg te voeren met bewonerscommissies, dit voor te bereiden en de actielijst te bewaken.

Functie eisen

Functie eisen

 • HBO werk- en denkniveau op eigen vakgebied
 • Dynamics Empire ervaring is noodzakelijk voor de uitoefening van deze functie
 • Klantgerichtheid
 • Conflicthantering
 • Inlevingsvermogen
 • Accuratesse

Vacature informatie

Datum publicatie
18-04-2024 10:00
Datum sluiting opdracht
18-04-2024 17:00
Datum sluiting vragen
18-04-2024 15:00
Datum beantwoording vragen
18-04-2024
Datum gesprekken periode
18-04-2024 tot 18-04-2024
Datum terugkoppeling
18-04-2024

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

Ervaring met Dynamics Empire is noodzakelijk

Werkdagen

In overleg

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

Verklaring omtrent gedrag

Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Fee Flexwerkportaal

Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Kassiersfunctie

voor deze opdracht is de kassiersfunctie niet van toepassing.

Overige

 • Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen laptop
 • Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen mobiele telefoon

Vragen stellen

Klik hier als u een vraag wilt stellen.