Wijkconsulent

Organisatie
Stichting Intermaris
Status
Ingevuld
Uren per week
32 - 36
Uren per dag
8
Werkervaring
3-5 jaar
Reden inhuur
Vervanging wegens ziekte (binnen formatie)
Standplaats
Purmerend
Functieschaal
H
Werk- en denkniveau
HBO
Start opdracht
11-07-2022
Eind opdracht
11-11-2022
Optie tot verlengen
Ja

Bedrijfsinformatie

Iedereen verdient een fijn thuis. Plezierig wonen is een eerste levensbehoefte; het is de basis voor het creëren van je leven. We zetten met circa 140 medewerkers ons dagelijks in om dit mogelijk te maken. Wil je meer weten over jouw maatschappelijke bijdrage via onze organisatie, bekijk dan onze missie.

Het team Bewoners & Leefbaarheid draagt zorg voor de leefbaarheid in ons bezit, de bewonersparticipatie en sociaal beheer. Hierbij staat steeds de klant centraal.

Projectomschrijving

De Wijkconsulent is verantwoordelijk voor het handhaven en verbeteren van de leefbaarheid en het sociaal beheer in wijken en buurten. Daartoe onderhoudt hij/zij contacten met (vertegenwoordigers van) bewoners en stakeholders. Tevens stimuleert hij/zij bewonersparticipatie en bemiddelt hij bij complexe sociale problematiek.  

 • Is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van taken en projecten op het gebied van leefbaarheid
 • Realiseert binnen vastgesteld budget en aangegeven kaders leefbaarheidsprojecten op complex- en wijkniveau
 • Fungeert bij complexe problematiek als eerste aanspreekpunt voor bewoners ten aanzien van sociaal, complex- en wijkbeheer
 • Coördineert, initieert en participeert in overlegsituaties tussen bewoners, belanghebbende en andere samenwerkingspartners op complex- en wijkniveau
 • Stimuleert bewonersparticipatie en neemt deel aan het bewonersoverleg op complex- en wijkniveau
 • Ontwikkelt, in co-creatie met interne en externe stakeholders, initiatieven en projecten (technisch en sociaal) gericht op het verbeteren van de leefbaarheid op complex- en wijkniveau
 • Vertegenwoordigt Intermaris bij overleggen en bijeenkomsten met bewonersorganisaties en samenwerkingspartners
 • Levert input voor beleid op het gebied van bewonersparticipatie en sociaal beheer
 • Ondersteunt en adviseert bewoners met complexe woon- en leefsituaties en bemiddelt bij probleemsituaties en betrekt indien nodig interne en externe stakeholders
 • Draagt zorg voor het bemiddelen in, verwijzen naar en coördineren van zorg, hulp- en dienstverlening en neemt hiertoe deel aan overlegsituaties met interne en externe stakeholders
 • Draagt zorg voor de afhandeling van sociale klachten en bemiddeling bij (juridische) zaken die voortvloeien uit huurovereenkomsten
 • Draagt zorg voor de inventarisatie en behandeling van complexe hulpvragen en verwijst deze door waar nodig
 • Draagt bij aan het oplossen van complexe sociale problematiek door bemiddeling bij overlast, (buren)conflicten en ruzies
 • Is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van juridische procedures
 • Fungeert bij complexe problematiek als eerste aanspreekpunt voor bewoners ten aanzien van sociaal, complex- en wijkbeheer   

Functie eisen

Functie eisen

Onze wijkconsulent:

 • Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om samen te werken, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag.
 • Stelt zelfstandig en op eigen initiatief ambitieuze doelen en realiseert deze.
 • Onderneemt zelfstandig en op eigen initiatief acties.
 • Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om de dienstverlening aan klanten te optimaliseren, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag.
 • Past op eigen initiatief zijn/haar taalgebruik en toelichtingen aan de ander aan en ondersteunt boodschap met houding en gebaren. Schrijft zelfstandig bondige teksten die afgestemd zijn op de lezer.
 • Stimuleert anderen in de directe werkomgeving tot probleemanalyse. Vertoont voorbeeldgedrag door op basis van ordening van informatie trends, effecten en risico’s te benoemen.

Tarief

  Vacature informatie

  Datum publicatie
  29-06-2022 11:30
  Datum sluiting opdracht
  05-07-2022 14:00
  Datum sluiting vragen
  04-07-2022 09:00
  Datum beantwoording vragen
  05-07-2022
  Datum gesprekken
  07-07-2022
  Datum terugkoppeling
  08-07-2022

  Arbeidsvoorwaarden

  CV-eisen

  Aantoonbare kennis van:

  • Kennis en ervaring op het gebied van wijkbeheer en leefbaarheid
  • Vakopleiding Leefbaarheid
  • Kennis op het gebied van netwerken
  • De sector
  • Het vakgebied
  • Voor de functie relevante wet- en regelgeving
  • Kennis van woonfraude
  • Basis huurrecht
  • Voor de functie relevante wet- en regelgeving

  Werkdagen

  In overleg

  Meer informatie

  Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld


  Verklaring omtrent gedrag

  Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

  Fee Flexwerkportaal

  Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

  Overige

  • Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen mobiele telefoon

  Vragen stellen

  Klik hier als u een vraag wilt stellen.