Woonadviseur Amersfoort

Organisatie
Omnia Wonen
Status
Ingevuld
Uren per week
36 - 32
Uren per dag
8
Werkervaring
3-5 jaar
Reden inhuur
Overbrugging invulling vacature (binnen formatie)
Standplaats
Amersfoort
Functieschaal
H
Werk- en denkniveau
HBO
Start opdracht
26-11-2023
Eind opdracht
29-02-2024
Optie tot verlengen
Ja

Bedrijfsinformatie

De toekomst verandert onder onze handen. Over tien jaar doen we allemaal iets anders dan nu. Wie dat een aantrekkelijke gedachte vindt, past bij Omnia Wonen.

Omnia Wonen, dat zijn volkshuisvesters. Wij zorgen voor passende en betaalbare woningen voor mensen die dat echt nodig hebben. Onze mensen zijn stuk voor stuk experts in hun vak die zich met veel plezier blijven ontwikkelen. Dat geldt voor de woonadviseurs en projectbegeleiders maar ook voor de controller of directiesecretaresse. En we zijn er allemaal op gericht om de uitdagingen waarvoor Omnia Wonen als corporatie staat te realiseren. Nu en in de toekomst.

Projectomschrijving

De functionaris is verantwoordelijk voor het verhuur en beheer van het bezit, zowel technisch als sociaal beheer alsmede de verhuur van nieuwbouw. De functionaris is de eerste contactpersoon voor de klant.

Verhuur en beheer


Verhuurt woningen op een klant- en marktgerichte manier, zoals:

 • het begeleiden van eenvoudig onderhoud bij mutatie of op verzoek van huurder;
 • het tijdig publiceren van advertenties van vrijgekomen bezit;
 • het begeleiden van (potentiĆ«le) huurders;
 • het volgens regels toetsen van de juiste inkomens;
 • het toewijzen van bezit
 • (Laten) afhandelen van technische en sociale klachten van huurders en beantwoorden van vragen.
 • (Laten) uitvoeren van de woningzoekendenadministratie en het toewijzingsbeleid en informeren van gemeenten.
 • Coƶrdineert, evalueert, administreert, rapporteert en verbetert waar mogelijk het mutatie- en niet-planmatig onderhoud.

Sociaal Beheer

 • Begeleidt huurders bij probleem- en overlastsituaties binnen de regio met betrekking tot woon- en leefklimaat, in samenwerking met derden zoals politie en overige maatschappelijke en overheidsinstanties en draagt zorg voor het (laten) registreren en afhandelen hiervan.
 • Treedt op als intermediair tussen Omnia Wonen, de huurder en gemeentelijke en maatschappelijke organisaties.
 • Levert een bijdrage aan bewonersparticipatie in brede zin.
 • Zorgt voor overzicht van actuele situatie en adequate maatregelen inzake de verbetering van het woon gerelateerde sociaal beheer van de wijken.

Huurincasso

 • Onderzoekt gesignaleerde betalingsachterstanden bij huurders en adviseert hierover.
 • Maakt huurincasso afspraken met huurders en zorgt voor vastlegging). 
 • Adviseert over het uitvoeren van de incassoprocedure en het inschakelen van deurwaarders.

Functie eisen

Functie eisen

 • Communicatieve vaardigheden
 • Flexibiliteit
 • Klantgericht opereren
 • Netwerken
 • Voortgangsbewaking

Vacature informatie

Datum publicatie
09-11-2023 16:00
Datum sluiting opdracht
17-11-2023 11:00
Datum sluiting vragen
16-11-2023 15:00
Datum beantwoording vragen
16-11-2023
Datum gesprekken periode
21-11-2023 tot 22-11-2023
Datum terugkoppeling
24-11-2023

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

 • Opleiding: HBO.
 • Aanvullende kennis en/of ervaring op het gebied van techniek, dienstverlening, makelaardij of maatschappelijk werk is een pre.
 • Ten minste 2 tot 5  jaar werkervaring in vergelijkbare functie.
 • In bezit van rijbewijs B.

Werkdagen

In overleg

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

Verklaring omtrent gedrag

Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Fee Flexwerkportaal

Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Kassiersfunctie

voor deze opdracht is de kassiersfunctie niet van toepassing.

Vragen stellen

Klik hier als u een vraag wilt stellen.